AVRUPA BİRLİĞİ VERİ KORUMA KURUMU-GDPR-TWITTER

Avrupa Veri Koruma Kurumu (EDPB), GDPR’ın 65. maddesinde düzenlenen uyuşmazlıkların kurul tarafından çözümlenmesine ilişkin süreci ilk defa Twitter’ın dahil olduğu bir soruşturmada kullandı. Alınan kararla Twitter, Android uygulamasındaki bir hatanın bazı kullanıcıların korumalı tweet'lerinin ifşa olup kamuya açılmasına neden olması..

Devamını Oku

JENERİK İLAÇ ÜRETİCİLERİNE “GEÇ GİRİŞ İÇİN ÖDEME” YAPILABİLİR Mİ?

Konvansiyonel ilaçlar, orijinal ve jenerik ilaçlar olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Uzun araştırmalar ve klinik çalışmalar sonucu belli bir hastalık üzerinde olumlu etki yaptığı kanıtlanmış, temeli patentli bir moleküle dayanan ve daha önceden benzeri olmayan yeni ilaçlar için, “orijinal ilaç” terimi kullanılmaktadır. Biyolojik ilaçl..

Devamını Oku

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

1 ) Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan 7256 sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu ile, Cumhurbaşkanına tanınan "kısa çalışma ödeneğini uzatma yetkisi" 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı. 2 ) Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan 7256 sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu ile, tahsisli kamu arazilerinde turizm tesisi yatırımcılarının 1 Temmuz..

Devamını Oku

AVRUPA BİRLİĞİ ÜNİTER PATENT KORUMASI

Avrupa Birliği Üniter Patent Koruması (UPP), 1973 tarihli ve 38 ülkenin taraf olduğu Avrupa Patent Sözleşmesi’ne (EPC) dayandırılmış, tek bir başvuru ile AB üyesi ülkelerde merkeziyetçi etkisi olan bir Avrupa patentine sahip olmayı mümkün kılacak bir sistemdir. UPP’nin amacı; klasik Avrupa Patenti Sistemlerine (EPC, Ulusal Başvuru) alte..

Devamını Oku

AVRUPA BİRLİĞİ BİRLEŞİK PATENT MAHKEMESİ (UPC)

Birleşik Patent Mahkemesi (Unified Patent Court – UPC), Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için ortak bir mahkeme ve dolayısıyla her birinin yargı sisteminin ortak birer parçası olarak tasarlanmıştır. UPC’nin Kuruluş Anlaşması, 28 AB üyesi ülkenin 26 tanesi tarafından 20.06.2013 tarihinde imzalanmış ve imzacı devletlerin anlaşmayı yerel hukukları..

Devamını Oku

STARTUPLARIN FİKRİ MÜLKİYET BAKIMINDAN KORUNMASI

Hayatımıza yeni bir kavram olarak giren ‘’startup’’ yeni bir iş modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısaca Startup, girişimcinin yeni bir fikirle ortaya çıkması, sonrasında şirket kurarak fikrini işe dönüştürmesi ve iş modeli şeklinde yürütmesi olarak tanımlanabilir. Her girişimci öncelikle bir fikir ile yola çıkar. Ardından bu..

Devamını Oku