13 Kas 2020

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

1 ) Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan 7256 sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu ile, Cumhurbaşkanına tanınan "kısa çalışma ödeneğini uzatma yetkisi" 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.
2 ) Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan 7256 sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu ile, tahsisli kamu arazilerinde turizm tesisi yatırımcılarının 1 Temmuz-31 Aralık 2020 dönemine ait kira, irtifak hakkı, hasılat payı vb. ödemelerinin ve hazine taşınmazlarını izinsiz kullanan belgeli turizm yatırımcılarının aynı döneme ait ecrimisil ödemelerinin süresi 1 yıl ertelendi.
3 ) Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan 7256 sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu ile, konaklama vergisinin % 1 olarak uygulanması, 1 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek.
4) Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan 7256 sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu ile, 2020 Ekim ayı ve öncesi döneme ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz kısa çalışma ödeneği ödemelerinin tahsilinden vazgeçildi.
5 ) Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan 7256 sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu ile, avukatların baro aidatları ve stajyer avukatların staj kredilerinin, 31 Ocak 2021'e kadar başvurmak ve ilk taksidi en geç 28 Şubat 2021'de olmak kaydıyla 6 eşit taksitte ödemek şartıyla, sadece asıl alacakları tahsil edilecek; faiz ve tüm feri alacakların tahsilinden vazgeçilecek.
6 ) Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan 7256 sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu ile, Vakıf kiracılarının , sözleşme süresi içinde üç aylık kira bedelinin ödemediği takdirde Vakıflar'a tanınan tahliye yetkisinin başlangıcı, 30 Haziran 2021'e ötelendi. Vakıflar'a 31 Ağustos 2020 tarihinde kadar olan kira borçlarının asıllarının 31 Ocak 2021' e kadar başvurup peşinen ödenmesi veya taksitlendirilmesi ve varsa dava giderlerinin ödenmesi, açılmış davalardan vazgeçilmiş olması şartıyla, faiz ve gecikme zamları tahsil edilmeyecek.