Bankacılık ve Finans

Okay Law, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara, ilgili mevzuata uygun olarak hak ve alacakların takibi, ipotek ve teminatlı işlemler, kredi sözleşmeleri, finansal kiralama, faktöring ve diğer finansman işlemlerinden doğan davaların yürütülmesi gibi geniş yelpazede hizmet sunmaktadır. Ulusal ve uluslararası boyutta finansman paketlerin dokümantasyonu, finansman kullananlarla finans kuruluşları arasında iletişimin sürekli kalmasının ve köprü görevinin sağlanması temel hedeftir.

Bu çerçevede, özellikle KOBİ’lerle banka ve finansman kuruluşları arasındaki finansman ilişkilerinde, ilişkinin doğumundan itibaren finansman sağlayan kuruluşa finansman ilişkisinin ifası sürecinde en iyi yaklaşım ilkesiyle, olağanüstü koşulların ortaya çıkması hallerinde bozulan ilişkinin tamiri, ödeme güçlüğüne düşen borçluların yeniden yapılandırma da dahil taleplerinin çözüme ulaştırılmasına çabalar.

Yaklaşımımız gayet basittir. Esnek, etkili, verimli ve yenilikçi çözümler sunmak.

Okay Law tarafından Bankacılık ve Finans Hukuku alanında sunulan hizmetlerden bazıları:

• Banka ve finans kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında danışmanlık hizmeti
• Kiralama
• Kredi Sözleşmeleri
• Proje Finansmanı
• Uluslararası Ticaret Finansmanı
• Kurumsal Finansman
• Sermaye Piyasaları ile ilgili tüm kuruluşlara tüm Üst Kurullarla ile ilişkilerinin yürütülmesinde danışmanlık hizmeti
• Şirket Finansmanı
• Varlığa dayalı menkul kıymet ihracı
• Varlık Finansman
• Yapılandırma Finansmanı