Fikri Mülkiyet Hukuku

Okay Law, fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla ilgili uyuşmazlıklarda, müvekkillerine çözüme ulaşmak için başvurulabilecek hukuki ve cezai yollar, bu yolların muhtemel sonuçları ve önerilen stratejiyi içeren danışmanlık hizmeti vermektedir.

Müvekkillerimizin taraf olduğu sözleşmelerin hazırlanması, değerlendirilmesi, müzakere sürecinde imza aşamasına kadar gerekli her türlü hukuki desteğin sağlanmasını da içeren en geniş kapsamda hizmet vermekteyiz.

Müvekkillerimiz bünyesinde yer alan yönetici, uzman ve teknik personele, fikri mülkiyet hukuk ve tescil sistemleri hakkında, ulusal ve uluslararası uygulamalara ilişkin, ihtiyaca uygun hizmet içi eğitimleri müvekkillerimizin iş adreslerinde vermekteyiz.

Ayrıca fikri mülkiyete ilişkin dava süreçlerinde:

  • Tecavüz ve haksız rekabet davaları,
  • Müspet ve menfi tespit davaları.
  • Muarazanın men'i davaları.
  • Maddi, manevi ve itibar tazminatı davaları.
  • Hükümsüzlük davaları.
  • Türk Patent Enstitüsü kararlarına karşı açılan karar iptali davaları,

başta olmak üzere, yargılamaya dair tüm avukatlık hizmetleri sunulmaktadır.