Aile Hukuku

Okay Law, Türk vatandaşlarının kendi aralarındaki veya yabancılarla aralarındaki Medeni Kanun ve diğer ilgili mevzuattan doğan aile hukukuna ilişkin evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları gibi konularda öncelikle alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle konuların çözümünde, taraflar arasında çözüme yönelik protokol düzenlenmesinde, gereken hallerde mahkeme önünde uyuşmazlıkların giderilmesinde müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Bu hizmetlerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde özel hayatın gizliliğine özen ve dikkat göstererek sunmaktadır.

Okay Law tarafından Aile Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

-İdari başvuru ve itirazların yapılması, başvuru sürecinin tüm aşamalarının takibi,
-İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi,
-Taraflar arasındaki aile hukukuna ilişkin konuttan uzaklaştırma da dahil tüm hukuki koruma önlemlerinin alınması;
-Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi,
-Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,
-Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,
-Boşanmadan sonra evlilik içi edinilen malvarlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
-Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılması halinde hukuki koruma taleplerine başvurulması,
-Evlat edinme başvuruları,
-Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,