Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

Global ölçekte hızla yayılan kişisel verilerin korunması ihtiyacı ve buna bağlı olarak mevzuat düzenlemelerine gidilmesi akımı ve AB'nin bu konudaki düzenlemelerinin de etkisi ile Türkiye'de son birkaç yıldır kişisel verilerin korunması hususu güncel hale gelmiştir. Kişisel verilerin korunması, bireylerin verilerinin başka kişi veya kuruluşlar tarafından yetkisiz kullanımına karsı sahip oldukları bir haktır. 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) kabulü ile ülkemizde de yeni bir döneme girilmiş, üst kurul olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulmuştur. Kurul kararları ile uygulama şekillenmeye başlanmıştır. Okay Law kurumsal müvekkillerine özellikle personelleri ve ilişki kurduğu kişilerle ilişkilerinin KVK Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri ve Kurul kararları çerçevesinde hukuka uygun yürümesi adına kendi iç düzenlemelerinin uygunluğunu sağlama, sürekli güncelleme ve kurum içi eğitim hizmetlerini bu konuda ihtisas sahibi yetkin ekibiyle sunmaktadır.

Okay Law olarak KVK mevzuatına uyum amacıyla kurumsal müvekkillerimize:

  • KVKK kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi,

  • İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından müvekkillerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT departmanları ile gereken işbirliğinin sağlanması ve mevcut durumda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli desteğin sunulması,
  • Müvekkillerin KVKK kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi,
  • KVKK kapsamındaki yükümlülüklere tam anlamıyla uyumun sağlanması bakımından Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara (hukuk, İK, IT, pazarlama, halkla ilişkiler vb.) şirket içi farkındalık eğitimlerini
sunmaktayız.