Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Okay Law, hukuki uyuşmazlıklarda engin tecrübeye sahip avukatlardan oluşan ekibiyle her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibini yapmaktadır. Başta ticari sözleşmelerden doğan ihtilaflara ilişkin davalar ve yabancı mahkeme ve tahkim kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi olmak üzere, hizmetlerimiz arasında yer alan tüm hukuk dallarında dava takibi, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözümü hizmeti sunulmaktadır.

Okay Law, dava yoluna başvurmadan önce, müvekkil odaklı çözüm anlayışı kültürüyle, tüm alternatif uyuşmazlık çözümü önerilerini müvekkillerine sunar. Aynı zamanda arabulucu unvanına sahip deneyimli avukatları ile müvekkillerini arabuluculuk, uzlaşma, mahkeme dışı sulh süreçlerinde temsil etmekte, müvekkillerini maddi, manevi, zaman kazançlı çözüm yollarına teşvik etmektedir. En son çare olarak dava sürecinde tecrübeli avukat kadrosuyla her daim müvekkilinin yanında olmaktadır.

Bu çerçevede genellikle yoğunlaştığımız dava ve uyuşmazlık çözümü süreçleri aşağıdaki gibidir:

  • Gayrimenkul davaları ve inşaat sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıklar,
  • Ticari davalar, özellikle şirketler hukuku alanında uyuşmazlıklar,
  • İcra hukukundan doğan uyuşmazlıklar,
  • Fikri mülkiyet mevzuatına ilişkin davalar,
  • İdare ve vergi hukuku alanında idari başvuru ve dava takibi,
  • Sigorta ve deniz ticaret hukuku alanında uyuşmazlıklar,
  • İş Hukuku alanında uyuşmazlıklar,
  • Tüketicinin korunması mevzuatından doğan uyuşmazlıklar,