Enerji ve Madencilik Hukuku

Okay Law, enerji ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlara, bu sektörlere yatırım yapmayı düşünen ulusal ve uluslararası şirketlere, planlama süreçleri, proje aşamaları, finansman, ÇED raporları, kurum onayları, ilgili mevzuat düzenlemeleri gibi teknik ve hukuki konularda, ekibinde yer alan teknik danışmanların da desteğiyle, danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları:

- İmar planlaması ve proje sürecinde hukuki danışmanlık verilmesi,
-İhale dosyalarının hazırlanması,
- ÇED raporunun alınması ve ÇED raporuna karşı açılan davaların takibi,
- Kamulaştırma işlemlerinin takibi,
- Hukuki durum ve risk analizinin yapılması,
- EPDK nezdindeki işlemlerin takibi,
- İzin ve lisans başvurularının hazırlanması,
- Teşvikler ve teşvik başvuruları hususlarında danışmanlık verilmesi,
- Elektrik bağlantı ve nakil anlaşmalarının düzenlenmesi,
- Türbin kurulum anlaşmalarının hazırlanması,
- Enerji alım satım sözleşmelerinin hazırlanması,
- Devralma ve birleşme sözleşmelerinin hazırlanması,
- Rödovans sözleşmelerinin hazırlanması,
- Dağıtıcı Bayi ana sözleşmelerinin hazırlanması,
- EPC ve PPA sözleşmelerinin hazırlanması.