İmar ve Kadastro Hukuku

Okay Law İmar ve Kadastro Hukuku Birimi, bizzat kendisi de bu alanda eserler vermiş olan Dr.Okay Durman tarafından yönetilmektedir. Kentleşme ve arazi toplulaştırması uygulamalarında, Orman Kanunu 2/B uygulamalarında tüm yurtta çıkan hukuki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla yetkin bir kadroyla hukuki yardım hizmeti sunmaktadır.