İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Okay Law, öncelikle kurumsal müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde çalışarak, istihdam sürecinin müzakere anından sona erdiği ana kadar tüm sürecin ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve mevzuat değişikliklerine kurum içi uyumu sağlamak için kurum içi belgelerin güncellemesini yapmaktadır. Bu anlayışın yansıması olarak, kurum içi eğitimleri de, insan kaynakları birimleriyle yaptığı ortaklaşa çalışmalarla gerçekleştirmektedir.

Ayrıca bireysel iş hukuku anlamında bireysel işçilerin iş akti fesihlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, uyuşmazlığın giderilmesi açısından sürecin başındaki ilk adım olan arabuluculuk aşamasından varsa yargılama sürecinin sonuna kadar hukuki hizmet sunmaktadır.

​İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

  • Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması

  • İş aktinin ikale yolu ile sona erdirilmesi,
  • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması
  • Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması
  • İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi
  • Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
  • İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması
  • Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi