Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Okay Law, Türkiye’de yabancı statüsünde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin oturma ve çalışma izni işlemlerinde danışmanlık, yabancı şirketlere ticari ve hukuki durum raporu hazırlanması, şirket kuruluşu ve şirket işlemlerinin yürütülmesine kadar pek çok uluslararası hukuku konularıyla ilgili hukuki danışmanlığı, ilgili uyuşmazlıkların yargı mercileri nezdinde çözümü ve davalarının takibini üstlenmektedir.

Ayrıca Türkiye'de Tapu Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde taşınmaz edinimi yoluyla vatandaşlık kazanılması süreçlerinde tüm teknik ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır.