Bilişim Hukuku

Okay Law'ın bilişim hukuku birimi, uzmanlığını bu alanda yapmış avukat ve danışmanlarla, bilgi teknolojileri, e-ticaret, sosyal medya gibi alanlarda hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Bu çerçevede:

-Bilişim Hukuku ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması,
-İnternet ortamında doğan zararlarla ilgili maddi ve manevi tazminat ve diğer taleplere ilişkin hukuk ve ceza davalarının takibi,
-Alan adı uyuşmazlıklarının idari ve adli merciler nezdinde çözüm süreçlerinin takibi,
-Sosyal medya kuruluşlarına idari yoldan başvurular, gerektiğinde dava süreçlerinin izlenmesi
-İlgili üst kurullarla ilişki yönetimi,

hizmetleri sunulmaktadır.