Uluslararası İşlemler ve Uyuşmazlık Çözümü

Okay Law, uluslararası ticari işlem veya ticari anlaşmazlıkların tahkim heyetleri önünde çözümü konusunda yerli ve yabancı müvekkillerini temsili etmektedir.

Okay Law Türkiye'deki ticari işlemlerinin başlatılması ve yürütülmesi; bu işlemlerinin Türk ve/veya kendi ülke mevzuatlarına uygunluğunu sağlama ile Türk ve/veya yabancı müvekkillerinin, uluslararası ticari uyuşmazlıklarının çözümü konularında, uyuşmazlığın Türkiye veya yurtdışında yargı mercileri veya tahkim heyetleri önünde çözümü hususunda çok yönlü hukuk danışmanlığı hizmeti sağlamaktadır.

Tüm bu hizmetlerini hukuki, ticari ve teknik bileşimli anlayışla ele almaktadır.

Okay Law tarafından Uluslararası İşlemler alanında sunulan hizmetlerden bazıları:

  • İhracat ve ithalattan kaynaklı yurt dışı alacakların takibi

  • Yargı kararlarının yabancı ülkelerde icra ve infazının gerçekleştirilmesi
  • İhracat belgelerinin hazırlanmasında danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Şirketlere yatırım teşvikleri ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Gümrük işlemlerinden kaynaklanan ihtilafların çözümü
  • İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin uygulamalara karşı savunmaların hazırlanması
  • Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü
  • İthal ya da ihraç edilen ürünlerin gümrüklenmesi, taşınması, sigortalanması ve teslimi ile ilgili ihtilafların çözümü