İdare ve Vergi Hukuku

Okay Law, farklı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerinin vergi idareleri de dahil idari kurumlar ile olan uyuşmazlıklarının çözümünde aktif rol oynamaktadır. İdare ve vergi hukuku alanında uzmanlaşmış ekibimiz, ünlü mali müşavirlik ve denetim kuruluşlarının ve konularında uzman teknik danışmanların da desteğiyle, müvekkil şirketlerin bu alandaki ihtiyaçlarını ilgili idari otoritelere başvuru, gerekli hallerde iptal ve tam yargı davaları da dahil tüm dava takiplerini başarıyla yürütmektedir.

Okay Law tarafından İdare ve Vergi Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

  • Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması,

  • İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi
  • Dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü
  • Gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü