Sağlık ve İlaç Hukuku

Bu alanda tecrübe ve piyasa pratiğine hakim danışman ekibinin de katkısı ile Okay Law, yerli piyasada faaliyette bulunan yabancı ve yerli sağlık ve ilaç firmalarına hukuki, teknik ve ticari bütünsel yaklaşımla danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Okay Law tarafından Sağlık ve İlaç sektöründeki kurumsal müvekkillerine sunulan hizmetlerden bazıları:

  • İlaç hammaddelerine ilişkin alım-satım sözleşmelerinin ve ilaç üretim-geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması

  • GMP (İyi Üretim İlkeleri) uyum çalışmaları,
  • İlaç dağıtım (distribütörlük) sözleşmelerinin hazırlanması
  • Klinik araştırmalara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
  • İlaç patentleri ve ilaç markalarından doğan uyuşmazlıklara ilişkin sınai mülkiyet mevzuatına dair davaların yürütülmesi,
  • Tehlikeli atıkların-ambalajların geri dönüşüm sözleşmelerinin hazırlanması
  • İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili danışmanlık hizmetleri
  • Farmasotik buluşlara ilişkin patent tescili ve ilaç markalarının başvuruları, tescil süreçlerinin takibi hizmetleri