Opening the Draft Regulation on the Renewal of the Renewable Energy Resource Guarantee Certificate in the Electricity Market and the Regulation on the Amendment of the Regulation on the Certification and Support of Renewable Energy Sources

Elektrik piyasasındaki gelişmeler çerçevesinde Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinin yayımlanması ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu amaçla söz konusu mevzuatta değişiklik yapılmasına ilişkin taslak hazı..

Read More

Press Release on Communiqué on Important Procedures and Right of Departure No. II-23.3

Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) çeşitli maddelerinde değişiklik yapan “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 25/2/2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurulumuz nezdinde bu kapsamda yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları çerçevesinde SPKn’nda y..

Read More

Resolution of the Personal Data Protection Board dated 22/04/2020 and numbered 2020/315 regarding "Data Officers to be Exempted from the Registration Obligation to the Data Controllers Registry"

Karar Tarihi: 22/04/2020 Karar No: 2020/315 Konu Özeti: Dernek, vakıf ve sendikaların Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulması I. Kararın Konusu ve Hukuki Dayanağı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (6698 sayılı Kanun) 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kişisel verileri işleyen gerçek ..

Read More